Scratch Coding

Προγραμματίζω – Δημιουργώ – Μαθαίνω με το Scratch

Εκπαιδευτικό πρόγραμμα οπτικού προγραμματισμού με τη μέθοδο της Μεικτής Μάθησης

Το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) καλεί τους Εκπαιδευτικούς που διδάσκουν ή μπορούν να διδάξουν στην Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση να συμμετάσχουν σε Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για Scratch Coding σκοπός του οποίου είναι η εκμάθηση βασικών εννοιών προγραμματισμού σε περιβάλλον Scratch.

To Scratch είναι ένα εύχρηστο περιβάλλον εκμάθησης προγραμματισμού για παιδιά και αρχάριους. Οι εφαρμογές που αναπτύσσονται έχουν παιγνιώδη μορφή και βοηθούν τον αρχάριο χρήστη να κατανοήσει τις βασικές έννοιες του προγραμματισμού.

Το Σεμινάριο προσφέρεται δωρεάν, θα πραγματοποιηθεί κυρίως με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης και είναι διάρκειας 30 ωρών. Κύρια μέριμνα του Προγράμματος είναι να ωφεληθούν κυρίως οι εκπαιδευτικοί απομακρυσμένων περιοχών των Νομών. Για πληροφορίες σχετικά με τους κύκλους επιμόρφωσης ανατρέξτε στις Ανακοινώσεις.

Το εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (www.snf.org).

Πρόσφατες Ανακοινώσεις

Σημαντική Ενημέρωση
(14/12/17)
Καλούνται οι συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν επιτυχώς το Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα (τους έχει αποσταλεί Βεβαίωση Επιτυχούς Ολοκλήρωσης σε ηλεκτρονική μορφή) να παραλάβουν άμεσα την βεβαίωση και σε Έντυπη μορφή. Σχετικές πληροφορίες έχουν σταλεί μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για οποιαδήποτε διευκρίνηση, μπορείτε να επικοινωνείται με την κ. Μαριάννα Σταμάτη.
Ανακοίνωση - Πρόσκληση
(22/11/17)
Σας προσκαλούμε στην Ημερίδα με θέμα: «Scratch Coding: Προγραμματίζω – Δημιουργώ – Μαθαίνω με το Scratch» που θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα 27 Νοεμβρίου 2017 και ώρα 11:00 - 15:00, στην αίθουσα ΠΓ01 στις εγκαταστάσεις της Πανεπιστημιούπολης του ΕΑΠ στην Πάτρα.
Στην ημερίδα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα και οι προοπτικές του εκπαιδευτικού προγράμματος και θα βραβευτούν τα καλύτερα έργα μαθητών που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του Προγράμματος.
Μεταξύ άλλων, θα αποδώσουν χαιρετισμό ο Πρόεδρος του ΕΑΠ, Καθηγητής κ. Βασίλης Καρδάσης και η εκπρόσωπος του Ιδρύματος Σταυρός Νιάρχος κ. Ελένη Αγουρίδη.
Θα ήταν χαρά μας να μας τιμήσετε με την παρουσία σας!
Προηγούμενες ανακοινώσεις...

Ημερίδα παρουσίασης αποτελεσμάτων

Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου 2017, Πανεπιστημιούπολη ΕΑΠ, Πάτρα

Τη Δευτέρα, 27 Νοεμβρίου, 2017, πραγματοποιήθηκε ημερίδα από το Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας (ΕΕΥΕΜ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) όπου παρουσιάστηκαν τα πρώτα αποτελέσματα του εκπαιδευτικού προγράμματος από καθηγητές που συμμετείχαν στη διαδικασία σχεδιασμού και υλοποίησής του.

Κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης βραβεύτηκαν τα 3 καλύτερα έργα μαθητών από τα 13 συνολικά έργα που δημιουργήθηκαν στο πλαίσιο του προγράμματος.

Ακολουθεί το πρόγραμμα της ημερίδας, οι παρουσιάσεις των ομιλητών και φωτογραφικό υλικό από την ημερίδα.

Πρόγραμμα Ημερίδας

Παρουσιάσεις ομιλητών
Φωτογραφικό υλικό

Εκπαιδευτικό Πρόγραμμα

Ο προγραμματισμός υπολογιστών, αποτελεί μια από τις βασικές δεξιότητες που πρέπει να κατέχουν οι σύγχρονοι μαθητές. Πρόσφατα, για παράδειγμα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Barack Obama παρότρυνε τους μαθητές των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής να μάθουν να προγραμματίζουν (https://www.youtube.com/watch?v=6XvmhE1J9PY).

Βασικός σκοπός της δράσης αυτής, είναι η διδασκαλία των βασικών εννοιών προγραμματισμού σε εκπαιδευτικούς και μαθητές. Οι έννοιες προγραμματισμού που παρουσιάζονται, μπορούν να μεταφερθούν σε οποιαδήποτε γλώσσα προγραμματισμού, καθώς αφορούν το βασικό σύνολο εντολών ISA (Instruction set architecture) (Wikipedia, https://goo.gl/AO9qWx), δηλαδή τις εντολές που υπάρχουν σε όλες τις γλώσσες προγραμματισμού.

Για να αυξηθεί το ενδιαφέρον των εκπαιδευόμενων και να απλοποιηθεί η διαδικασία μάθησης, επιλέχθηκε το περιβάλλον οπτικού προγραμματισμού Scratch (https://scratch.mit.edu/). Το Scratch είναι ένα εργαλείο ανάπτυξης προγραμμάτων που δημιουργήθηκε από το Πανεπιστήμιο MIT και προσφέρει γραφικό περιβάλλον εργασίας, μέσα από το οποίο, ο εκπαιδευόμενος μαθαίνει να αναπτύσσει εφαρμογές προγραμματισμού με παιγνιώδη τρόπο. Ταυτόχρονα, είναι ένα ισχυρό περιβάλλον ανάπτυξης, που υποστηρίζει τη δημιουργία σύνθετων εφαρμογών και παιχνιδιών. Πρόκειται για ένα δημοφιλές εργαλείο, που χρησιμοποιείται ευρέως στο εξωτερικό για την εισαγωγή μαθητών στον προγραμματισμό.

Για τις ανάγκες της επιμόρφωσης, αναπτύχθηκε μια σειρά διαδραστικών μαθημάτων, που σκοπό έχουν να εισάγουν τον εκπαιδευόμενο στον προγραμματισμό υπολογιστών μέσα από προσεκτικά επιλεγμένα παραδείγματα. Ακολουθώντας το μοντέλο της ενεργητικής μάθησης, τα μαθήματα απαιτούν από τους εκπαιδευόμενους την ολοκλήρωση συγκεκριμένων δραστηριοτήτων. Μέσα από τα εργαλεία συνεργασίας που παρέχει η διαδικτυακή πλατφόρμα, οι συμμετέχοντες, μπορούν να σχολιάσουν και να επεκτείνουν τις ασκήσεις των υπολοίπων εκπαιδευομένων. Οι δραστηριότητες έχουν βαθμιαία αυξανόμενη δυσκολία, ώστε να εμβαθύνει ο εκπαιδευόμενος σταδιακά στις έννοιες του προγραμματισμού.

Η σειρά μαθημάτων που αναπτυχθηκε, παρέχεται δωρεάν και είναι διαθέσιμη στην εκπαιδευτική κοινότητα, ώστε να μπορεί να χρησιμοποιηθεί είτε για αυτοεκπαίδευση είτε κατά τη διδασκαλία μαθημάτων Πληροφορικής.

Επιμόρφωση εκπαιδευτικών

Η εκπαίδευση των εκπαιδευτικών πραγματοποιείται με το μοντέλο «blended learning», δηλαδή με συνδυασμό δια ζώσης και εξ αποστάσεως σύγχρονων και ασύγχρονων συνεδριών. Πραγματοποιείται μια αρχική δια ζώσης συνεδρία, όπου ξεκαθαρίζονται οι στόχοι της επιμόρφωσης, διερευνούνται οι ανάγκες των εκπαιδευόμενων και γίνεται επίδειξη του συστήματος εκπαίδευσης. Στη συνέχεια οι εκπαιδευόμενοι παρακολουθούν, ασύγχρονα, το διαδικτυακό υλικό και εκτελούν τις δραστηριότητες τους. Μπορούν να συνεργάζονται με άλλους εκπαιδευομένους μέσω υπηρεσίας forum. Στη διάρκεια της επιμόρφωσης υπάρχουν προκαθορισμένες σύγχρονες συνεδρίες, με μικρές ομάδες εκπαιδευομένων, όπου μπορούν να επιλύονται προβλήματα και απορίες των εκπαιδευομένων.

Στο τέλος της επιμόρφωσης, οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να παραδώσουν ένα έργο στο Scratch που θα μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διδασκαλία τους. Τα καλύτερα έργα θα παρουσιαστούν σε μια ημερίδα που θα διοργανωθεί στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο και θα είναι ανοιχτή στο κοινό, ώστε να υπάρχει διάχυση των αποτελεσμάτων σε όλη την εκπαιδευτική κοινότητα. Η διάρκεια της επιμόρφωσης είναι δίμηνη. Θα πραγματοποιηθούν 4 κύκλοι επιμόρφωσης στη διάρκεια της σχολικής χρονιάς 2016-2017, με 100-120 εκπαιδευτικούς ανά κύκλο από διαφορετικές περιοχές της Ελλάδας, με κύρια μέριμνα να ωφεληθούν κυρίως οι εκπαιδευτικοί απομακρυσμένων περιοχών.

Εκπαίδευση μαθητών

Η εκπαίδευση των μαθητών πραγματοποιείται με δια ζώσης συνεδρίες συνολικής διάρκειας 6 ωρών. Στόχος είναι η εκπαίδευση περίπου 150 μαθητών στο περιβάλλον προγραμματισμού Scratch. Η επιλογή των μαθητών γίνεται πρωταρχικά με βάση την έδρα του σχολείου στο οποίο ανήκουν, με προτεραιότητα σε μαθητές σχολείων από αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές.

Στην πρώτη συνεδρία, η οποία πραγματοποιείται είτε στις εγκαταστάσεις του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου είτε σε επιλεγέντα σχολεία, γίνεται παρουσίαση του περιβάλλοντος προγραμματισαμού και δημιουργία απλών εφαρμογών. Στα επόμενα εργαστήρια, σε συνεργασία με τον εκπαιδευτικό Πληροφορικής κάθε σχολείου, γίνεται παρουσίαση επιλεγμένων θεμάτων από το εκπαιδευτικό υλικό που έχει αναπτυχθεί. Σκοπός είναι η εστίαση στην ανάπτυξη απλών εφαρμογών παιγνιώδους μορφής, ώστε να διατηρηθεί το ενδιαφέρον των μαθητών σε υψηλό επίπεδο.

Συντελεστές

Επιστημονικός Υπεύθυνος

Βασίλειος Σ. Βερύκιος
Καθηγητής ΣΘΕΤ ΕΑΠ, Διευθυντής ΕΕΥΕΜ

Ο Βασίλης Βερύκιος είναι Καθηγητής στη Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας (ΣΘΕΤ) του Ελληνικού Ανοικτού Πανεπιστημίου (ΕΑΠ) με γνωστικό αντικείμενο τη "Διαχείριση Δεδομένων", Διευθυντής του Μεταπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών στη "Μεταπτυχιακή Εξειδίκευση στα Πληροφοριακά Συστήματα" της ΣΘΕΤ του ΕΑΠ και Διευθυντής του EEYEM του ΕΑΠ. Έχει Δίπλωμα από το Τμήμα Μηχανικών Η/Υ και Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Πατρών (1992) καθώς και Μεταπτυχιακό Δίπλωμα Ειδίκευσης (1997) και Διδακτορικό Δίπλωμα (1999) στην Επιστήμη Υπολογιστών, από το Πανεπιστήμιο Purdue της πολιτείας Indianna των Η.Π.Α. Τα κύρια ερευνητικά του ενδιαφέροντα εστιάζονται στους τομείς της Εξόρυξης Γνώσης από Δεδομένα, της Ενοποίησης Δεδομένων, της Ιδιωτικότητας της Πληροφορίας κατά την Εξόρυξη Δεδομένων καθώς επίσης της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Είναι συν-συγγραφέας ενός βιβλίου από την Springer με αντικείμενο το Association Rule Hiding for Data Mining, έχει μεταφράσει έγκριτα συγγράμματα στο αντικείμενο της Εξόρυξης Δεδομένων και των Βάσεων Δεδομένων ενώ είναι μέλος του Συνεργαζόμενου Εκπαιδευτικού Προσωπικού και Συντονιστής της Θεματικής Ενότητας "Εξόρυξη Δεδομένων" στο Πρόγραμμα Σπουδών των Πληροφοριακών και Επικοινωνιακών Συστημάτων του Ανοικτού Πανεπιστημίου της Κύπρου. Έχει τέλος διατελέσει μέλος σε Επιτροπές Προγράμματος πολλών διεθνών συνεδρίων για σειρά ετών μεταξύ των οποίων συμπεριλαμβάνονται τα συνέδρια KDD, ICDM, ECML/PKDD, CIKM κ.α.

Εκπαιδευτές, διαχειριστές εκπαιδευτικής πλατφόρμας

Χριστόφορος Καραχρήστος
Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΕΥΕΜ ΕΑΠ

Ο Χριστόφορος Καραχρήστος είναι επιστημονικός συνεργάτης του ΕΕΥΕΜ του ΕΑΠ. Σε αυτή θέση ασχολείται με την ανάπτυξη εκπαιδευτικών συστημάτων και υπηρεσιών εκπαιδευτικού περιεχομένου. Είναι απόφοιτος του τμήματος Διδακτικής της Τεχνολογίας και Ψηφιακών Συστημάτων του Πανεπιστημίου Πειραιώς. Είναι επίσης κάτοχος του MSc του συγκεκριμένου τμήματος με τίτλο "Ψηφιακές επικοινωνίες και Δίκτυα" καθώς και του MSc με τίτλο "Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών στην Εκπαίδευση" του τμήματος Μαθηματικών του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει διδάξει για χρόνια στο τμήμα Αυτοματισμού (ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδος) καθώς και σε δομές εκπαίδευσης ενηλίκων. Τέλος, είναι πιστοποιημένος δημιουργός μαθημάτων Μoodle.

Φώτης Λαζαρίνης
Καθηγητής ΔΕ, Συνεργάτης ΕΑΠ

Ο Φώτης Λαζαρίνης είναι κάτοχος πτυχίου Πληροφορικής (1995) από το Πανεπιστήμιο Αθηνών και κάτοχος MSc (1997) από το τμήμα Πληροφορικής του Πανεπιστήμιου Γλασκόβης. Είναι κάτοχος Διδακτορικού Διπλώματος Πληροφορικής του Πανεπιστημίου Sunderland (2007) και Διδακτορικού Διπλώματος με έμφαση τα Εκπαιδευτικά Πληροφοριακά Συστήματα του Πανεπιστημίου Teesside (2010). Είναι συγγραφέας 25 βιβλίων Πληροφορικής και περισσοτέρων από 60 δημοσιεύσεων και ανακοινώσεων σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια. Στα επιστημονικά του ενδιαφέροντα περιλαμβάνονται τα εκπαιδευτικά πληροφοριακά συστήματα, η ανάκτηση πληροφοριών και ο διαμοιρασμός πληροφοριών μέσω XML προτύπων. Έχει συμμετάσχει σε αρκετά έργα σχεδίασης και ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού στο ΕΑΠ, στο Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής, στο Ινστιτούτο επιμόρφωσης της ΓΣΕΕ και σε διάφορα Ευρωπαϊκά προγράμματα και έχει πολύχρονη εκπαιδευτική εμπειρία στη Δευτεροβάθμια και στην Τριτοβάθμια εκπαίδευση.

Ηλίας Κ. Σταυρόπουλος
Επιστημονικός Συνεργάτης ΕΕΥΕΜ ΕΑΠ

Ο Ηλίας Κ. Σταυρόπουλος είναι Διδάκτορας στις Θεμελιώσεις της Επιστήμης των Υπολογιστών του Τμ. Μηχανικών Η/Υ & Πληροφορικής (2003) και Πτυχιούχος του Τμ. Μαθηματικών (1994) του Πανεπιστημίου Πατρών. Έχει πολυετή εμπειρία στην Ανοικτή και εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση ως Καθηγητής – Σύμβουλος του ΕΑΠ, Δημιουργός, Κριτικός Αναγνώστης και Επιμελητής Κειμένου έντυπου και εναλλακτικής μορφής ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. Επίσης είναι πιστοποιημένος δημιουργός μαθημάτων Moodle. Ως Επιστημονικός Συνεργάτης του ΕΕΥΕΜ ασχολείται με την ανάπτυξη ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού και μαθησιακών δραστηριοτήτων, την ανάπτυξη μεθοδολογιών για την εξ αποστάσεως εκπαίδευση, την κατάρτιση και επιμόρφωση των συντελεστών ανάπτυξης εκπαιδευτικού υλικού, και τη διαχείριση συστημάτων διαχείρισης μάθησης.

Διοικητική Υποστήριξη

Μαριάννα Σταμάτη
Διαχείριση Οικονομικών και Διοικητικών Έργων

Η Μαριάννα Σταμάτη είναι Πτυχιούχος της Σχολής Διοίκησης και Οικονομίας του ΤΕΙ Πάτρας (2007) με ειδίκευση στον τομέα Οργάνωση και Διοίκηση Επιχειρήσεων (Marketing – Management). Είναι διοικητικός υπάλληλος του ΕΕΥΕΜ από το 2006 με καθήκοντα Υπεύθυνης Τομέα Διοικητικών και Τεχνικών Υπηρεσιών, που αφορούν στην οργάνωση - διοίκηση αλλά και την οικονομική διαχείριση Εθνικών και Ευρωπαϊκών έργων που ανήκουν στο ΕΕΥΕΜ.

Τεχνική Υποστήριξη

Παναγιώτης Φραγκούλης
Τεχνικός Δικτύων και Η/Υ

Ο Παναγιώτης Φραγκούλης είναι πτυχιούχος του Τμ. Τηλεπικοινωνιακών Συστημάτων και Δικτύων Παράρτημα Ναυπάκτου - ΤΕΙ Μεσολογγίου. Έχει εργαστεί στο ΕΑΠ στο Τμήμα Εγκαταστάσεων και Εκτέλεσης Έργων προσφέροντας Τεχνική Υποστήριξη Προσωπικού και Εγκαταστάσεων την χρονική περίοδο (2004 – 2010). Από το 2011 εργάζεται ως τεχνικό προσωπικό στο ΕΕΥΕΜ με κύρια ασχολία την Τεχνική Υποστήριξη Ιστοσελίδων και Προσωπικού του ΕΕΥΕΜ.

Το παρόν εκπαιδευτικό πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (δείτε εδώ τη σχετική ανακοίνωση του Ιδρύματος).
Το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος (ΙΣΝ) (www.snf.org) είναι ένας από τους μεγαλύτερους ιδιωτικούς φιλανθρωπικούς οργανισμούς στον κόσμο και πραγματοποιεί δωρεές στους τομείς της τέχνης και του πολιτισμού, της παιδείας, της υγείας και του αθλητισμού και της κοινωνικής πρόνοιας.
Το 2016, το Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος συμπληρώνει 20 χρόνια κοινωφελούς δράσης.

Επικοινωνία

Γενικές Πληροφορίες

Μαριάννα Σταμάτη
Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πατρών Κλάους 278, 263 35 Περιβόλα, Πάτρα
Τηλ.: 2610367736, Email: marianne@eap.gr

Πληροφορίες για την Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

Ηλίας Κ. Σταυρόπουλος
Εργαστήριο Εκπαιδευτικού Υλικού και Εκπαιδευτικής Μεθοδολογίας
Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο
Πατρών Κλάους 278, 263 35 Περιβόλα, Πάτρα
Τηλ.: 2610367974, Email: estavrop@eap.gr

Συχνές ερωτήσεις

 • Ποιοι έχουν δικαίωμα συμμετοχής στο σεμιναρίο;
  Δικαίωμα συμμετοχής έχουν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν ή μπορούν να διδάξουν στην Πρωτοβάθμια ή στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και δεν έχουν παρακολουθήσει το σεμινάριο Scratch4Teachers (scratch4teachers.appspot.com). Κάθε κύκλος σεμιναρίου απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς συγκεκριμένων Νομών.
 • Πως μπορώ να κάνω εγγραφή στο σεμινάριο;
  Μπορείτε να δηλώσετε συμμετοχή συμπληρώνοντας την κατάλληλη φόρμα - ανατρέξτε στις Ανακοινώσεις.
 • Πως θα γίνει η επιλογή των συμμετεχόντων;
  Σε περίπτωση υπεράριθμων δηλώσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας ανά ειδικότητα. Οι επιλεχθέντες θα λάβουν ειδοποίηση στο ηλεκτρονικό τους ταχυδρομείο.
 • Ποιος είναι ο τρόπος παρακολούθησης του σεμιναρίου;
  Η παρακολούθηση του σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί κυρίως με τη μέθοδο της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Αναλυτικές πληροφορίες για την διάρθωση των μαθημάτων δίνονται στην εκπαιδευτική πλατφόρμα.
 • Ποιο είναι το αρχικό επίπεδο δεξιοτήτων πληροφορικής που απαιτείται;
  Δεν απαιτούνται ιδιαίτερες δεξιότητες παρά μόνο στοιχειώδεις γνώσεις χειρισμού ηλεκτρονικού υπολογιστή, χρήσης διαδικτύου και βασικών εννοιών προγραμματισμού.
 • Ποιος είναι ο βαθμός δυσκολίας των μαθημάτων;
  Τα μαθήματα χαρακτηρίζονται από μικρής έως και μέτριας δυσκολίας.
 • Ποια είναι η διάρκεια του σεμιναρίου ημερολογιακά;
  Το σεμινάριο θα έχει χρονική διάρκεια 7 εβδομάδων.
 • Πόσες ώρες ενασχόλησης απαιτούνται ανά εβδομάδα;
  Περιπού 3 - 4 ώρες ανά εβδομάδα.
 • Ποιος είναι ο τρόπος αξιολόγησης του σεμιναρίου;
  Στο τέλος του σεμιναρίου οι συμμετέχοντες θα κληθούν να εκπονήσουν και να υποβάλουν μια δραστηριότητα και να απαντήσουν σε ένα σύνολο ερωτήσεων αξιολόγησης.
 • Θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης;
  Μετά την επιτυχή ολοκλήρωση του σεμιναρίου, θα χορηγηθεί βεβαίωση παρακολούθησης διάρκειας 30 ωρών.

Προηγούμενες ανακοινώσεις

Επιλογή εκπαιδευτικών για επιμόρφωση μαθητών
(16/10/17)
Ολοκληρώθηκαν οι αιτήσεις συμμετοχής εκπαιδευτικών για τη δράση της επιμόρφωσης μαθητών. Ευχαριστούμε θερμά όλους τους εκπαιδευτικούς για το ενδιαφέρον τους.
Στους εκπαιδευτικούς που επιλέχθηκαν για να συμμετέχουν στη δράση, εστάλη ενημερωτικό μήνυμα μέσω της εκπαιδευτικής πλατφόρμας.
Πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος
(05/10/2017)
Καλούνται οι Εκπαιδευτικοί που διδάσκουν στην Α/βάθμια ή στη Β/βάθμια Εκπαίδευση, και ολοκλήρωσαν επιτυχώς το επιμορφωτικό σεμινάριο «Προγραμματίζω – Δημιουργώ – Μαθαίνω με το Scratch» να συμμετάσχουν πλέον ως Επιμορφωτές των Μαθητών τους το σχολείο και να εντάξουν το Scratch στην διδασκαλία τους.
Ενημερωτικό μήνυμα έχει σταλεί σε όλους τους επιτυχόντες μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου. Για οποιαδήποτε άλλη πληροφορία, επιποινωνήστε μαζί μας στο scratchcoding2017@gmail.com
Βεβαιώσεις Επιτυχούς Ολοκλήρωσης
Όλοι οι επιτυχόντες θα λάβουν άμεσα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, σε μορφή pdf, την βεβαίωση επιτυχούς ολοκλήρωσης του Προγράμματος.
Πληροφορίες για την αποστολή και παραλαβή της πρωτότυπης βεβαίωσης, σε έντυπη μορφή, θα δοθούν σε επόμενη ανακοίνωση.
Για οποιαδήποτε πληροφορία, στείλτε το μήνυμα σας στο scratchcoding2017@gmail.com
Καλό υπόλοιπο καλοκαιριού!
Ολοκλήρωση 4ου Κύκλου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
Ολοκληρώθηκε ο 4ος Κύκλος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.
Οι συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το σεμινάριο, θα λάβουν ενημερωτικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!
Ολοκλήρωση 3ου Κύκλου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
Ολοκληρώθηκε ο 3ος Κύκλος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.
Οι συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το σεμινάριο, θα λάβουν ενημερωτικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!
Ολοκλήρωση 2ου Κύκλου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
Ολοκληρώθηκε ο 2ος Κύκλος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.
Οι συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το σεμινάριο, θα λάβουν ενημερωτικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!
Ολοκλήρωση αιτήσεων συμμετοχής 4ου Κύκλου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
Η δήλωση συμμετοχής στον 4ο Κύκλο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ολοκληρώθηκε!
Ευχαριστούμε θερμά για το έντονο ενδιαφέρον σας!
Οι επιλεχθέντες θα λάβουν τις επόμενες ημέρες email με πληροφορίες αναφορικά με την έναρξη του σεμιναρίου.
4ος Κύκλος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
Δείτε την Πρόσκληση-Ανακοίνωση
Αφορά τις Περιφέρειες Βορείου και Νοτίου Αιγαίου, και Κρήτης.
Έγγραφές από 19/05/2017, 09:00 έως 25/05/2017, 17:00. Δηλώστε συμμετοχή εδώ!
Ολοκλήρωση 1ου Κύκλου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
Ολοκληρώθηκε ο 1ος Κύκλος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών.
Οι συμμετέχοντες που ολοκλήρωσαν με επιτυχία το σεμινάριο, θα λάβουν ενημερωτικό μήνυμα μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας!
Ολοκλήρωση αιτήσεων συμμετοχής 3ου Κύκλου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
Η δήλωση συμμετοχής στον 3ο Κύκλο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ολοκληρώθηκε!
Ευχαριστούμε θερμά για το έντονο ενδιαφέρον σας!
Οι επιλεχθέντες θα λάβουν τις επόμενες ημέρες email με πληροφορίες αναφορικά με την έναρξη του σεμιναρίου.
3ος Κύκλος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
Δείτε την Πρόσκληση-Ανακοίνωση
Αφορά τις Περιφέρειες Θεσσαλίας, Ηπείρου και Ιονίων Νήσων.
Έγγραφές από 13/04/2017, 09:00 έως 21/04/2017, 17:00. Δηλώστε συμμετοχή εδώ!
Ολοκλήρωση αιτήσεων συμμετοχής 2ου Κύκλου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
Η δήλωση συμμετοχής στον 2ο Κύκλο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών ολοκληρώθηκε!
Ευχαριστούμε θερμά για το έντονο ενδιαφέρον σας!
Οι επιλεχθέντες θα λάβουν τις επόμενες ημέρες email με πληροφορίες αναφορικά με την έναρξη του σεμιναρίου.
2ος Κύκλος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
Δείτε την Πρόσκληση-Ανακοίνωση
Αφορά τις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας & Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας και Δυτικής Μακεδονίας.
Έγγραφές από 13/03/2017, 09:00 έως 19/03/2017, 21:00. Δηλώστε συμμετοχή εδώ!
Ολοκλήρωση επιβεβαίωσης συμμετοχής 1ου Κύκλου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
Η διαδικασία επιβεβαίωσης της συμμετοχής των επιλεγθέντων για τον 1ο Κύκλο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, ολοκληρώθηκε!
Οι επιλεχθέντες θα λάβουν τις επόμενες ημέρες email με πληροφορίες αναφορικά με την έναρξη του σεμιναρίου και την πρόσβαση τους στην εκπαιδευτική πλατφόρμα.
Ολοκλήρωση αιτήσεων συμμετοχής 1ου Κύκλου Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
Η δήλωση συμμετοχής στον 1ο Κύκλο Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών στους Νομούς Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας, ολοκληρώθηκε!
Ευχαριστούμε θερμά για το έντονο ενδιαφέρον σας!
Οι επιλεχθέντες θα λάβουν τις επόμενες ημέρες email με πληροφορίες αναφορικά με την έναρξη του σεμιναρίου.
Αιτήσεις Εκπαιδευτικών εκτός των παραπάνω Νομών δεν θα ληφθούν υπόψην.
1ος Κύκλος Επιμόρφωσης Εκπαιδευτικών
Δείτε την Πρόσκληση-Ανακοίνωση
Αφορά τους Νομούς: Αιτωλοακαρνανίας, Αχαΐας και Ηλείας.
Έγγραφές από 26/01/2017 έως 01/02/2017.
Δηλώστε συμμετοχή εδώ! Η φόρμα δήλωσης συμμετοχής στον 1ο κύκλο θα είναι διαθέσιμη από 26/01/2017 έως 01/02/2017.